Külastajate online tagasiside

Külastajate online tagasiside

Kui kasutate DinnerBookingu broneerimissüsteemi, saate külalistelt tagasisidet ja hinnangu. Külaliste hinnangud annavad väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas külalised teie restorani, toidu ja teenindusega rahule jäid.

Lisaks aitab tagasiside parandada teie restorani otsingupositsiooni Google'is, muutes külaliste jaoks teie ettevõtte veebis leidmise lihtsamaks. Samuti on rahulolevate külaliste positiivne tagasiside suurepärane motivatsiooniallikas teile ja teie kolleegidele!

Veebipõhine külastajate tagasiside on tasuta turundus

Külastajate veebipõhine tagasiside on väärtuslik vahend restoranidele, kes soovivad restoranikogemust veelgi parandada ja meelitada ligi rohkem kliente. Kui valikus on restoran hinnangutega ja restoran ilma, siis broneerivad enamus külastajad just hinnangutega restorani.

Külastajate arvustused annavad ülevaate sellest, mida järgmised külalised võivad restorani külastades oodata, ning potentsiaalsed külalised peavad neid sageli väärtuslikumaks kui professionaalsete toidukriitikute arvustusi. Veebipõhiseid külaliste arvustusi võib pidada omamoodi tasuta turunduseks restoranile.

Kontrollige online külaliste kommentaare

Külalised saavad restorane hinnata ainult pärast külastust

Peale restoranikülastust saavad külastajad tagasiside taotluse, et hinnata oma kogemust. Nad saavad hinnata toitu, teenindust, atmosfääri, üldist kogemust ja hinna ja kvaliteedi suhet. Lõplik keskmine hinne on vahemikus 1-6 tärni.

Lisaks tärnide andmisele saavad külalised jätta oma söögikogemuse kohta kirjaliku hinnangu DinnerBooking.com lehel. Kirjalikud arvustused võivad teie restoranile suurt kasu tuua, kuna toovad esile, miks tasub just teie restorani külastada.

5 tärni arvustus
Suurepärane kogemus. Mina ja mu pere tundsime end restoranis kogu külastuse ajal teretulnud.

Hinnanud John 15. jaanuar 2023
John külastas restorani 14. jaanuar 2023

5 tärni arvustus
Jõululõuna, mida me ei unusta, aitäh! Suurepärane teenindus ja maitsev toit. Samuti meeldisid kokteilid.

Hinnanud Petra 26. detsember 2022
Petra külastas restorani 25. detsember 2022

Veebipõhiste külaliste hinnangute väärtused

  • Brändi maine: Positiivsed arvustused tugevdavad teie brändi.
  • Väärtuslik tagasiside: Aitab teil näha, mida saaks teha paremini ja eristuda teistest restoranidest.
  • Motiveeritud meeskond: Head hinnangud suurendavad motivatsiooni ja julgustavad teie meeskonda pakkuma veelgi paremat teenust.
  • Online nähtavus: Online arvustused võivad aidata teie restoranil otsingumootorites, näiteks Google'is, kõrgemal kohal olla, mis muudab teie leidmise uutele külalistele lihtsamaks.
Külastajate online tagasiside
Broneeri tasuta demo

Kas soovite rohkem teada ühest Euroopa parimast broneerimissüsteemist?

Meie eksperdid on valmis teile süsteemi tutvustama.

Broneeri tasuta demo